Thomaides ailesinin Fikri Ataoğlu ve ailesi aleyhine getirmiş olduğu 2019 yılının 187 numaralı hukuk davası ispat-ı vücut için davalıların gıyabında 12 Şubat 2020 tarihine gün verilmişti. Bir önceki gün 11 Şubat tarihinde, değerli meslektaşımız Ulaş Nazım ispat-ı vücüt dosyalayacağı konusunda bizi bilgilendirmişti ve akabinde davaya gerekli hazırlıkları yapabilmesi adına yeterli zaman verilmesi için dava 18 Şubat gününe teyil edilmiştir. Bu vesileyle, ilk kez bir Kıbrıslı Türk böyle bir davada Mahkeme huzurunda hazır bulunacak olup dolayısı ile Kıbrıs Cumhuriyeti mahkemelerinin yetkisini tanımış olacaktır. Davanın önemi Fikri Ataoğlu’nun politikacı ve Demokrat Parti’nin bir üyesi olması sebebiyle de ayrı bir anlam taşımaktadır. Fikrimizce sözkonusu olay kaydadeğer bir gelişme olmasının yanısıra davanın sadece hukuk ekseninde hüküm verilecek ve politikadan bağımsız olarak karara bağlanacaktır. Aynı şekilde bizim de niyetimiz davayı hukuk ekseninde olduğu gibi tutmaktır.