Girdi yapan Berk Ghokan

Sosyal medyada ifade özgürlüğünde yeni bir devir (C-18/18 Eva Glawischnig-Piesczek v Facebook Ireland Limited)

Sosyal medyada ifade özgürlüğünde yeni bir devir (C-18/18 Eva Glawischnig-Piesczek v Facebook Ireland Limited) Avrupa Adalet Divanı, 3 Ekim 2019 tarihinde C-18/18 numaralı Eva Glawischnig-Piesczek v Facebook Ireland Limited davasında aldığı ön karar neticesinde ifade özgürlüğü, bilişim hizmetleri ve aracı hizmet sağlayıcılarının yükümlülükleri üzerindeki mevcut olan algıda büyük oranda değişikliğe neden olmuştur. Adalet Divanı, Avusturya […]