Ρίκκος Μαππουρίδης

 

Ελληνικά

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ελληνικά

Στις 21 Μαρτίου 2013 κατατέθηκαν 8 νομοσχέδια, τα οποία ενώ ήταν έτοιμα από καιρό και αφορούσαν πλαίσιο ρύθμισης ενός συστήματος εξυγίανσης το οποίο απαιτείτο από πλέγμα ευρωπαϊκών οδηγιών, όπως την Οδηγία 2001/24/ΕΚ αναφορικά με την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων, δεν είχαν εμφανιστεί με αποτέλεσμα να φέρουν την εκτελεστική εξουσία και τη Βουλή προ μιας προειλημμένης απόφασης για ψήφισή τους.